Kierownik WTZ Adam S.


Instruktor pracowni tkackiej Agata P.


Instruktor pracowni plastycznej Anna D.


Instruktor pracowni stolarskiej Monika S.


Rehabilitant Magdalena T.


Pielęgniarka Magdalena M.


Kierowca Piotr P.Instruktor pracowni komputerowej Przemysław J.


Instruktor pracowni gospodarstwa domowego Tomasz P.


Instruktor pracowni krawiecko-dziewiarskiej Katarzyna P.


Pracownik socjalny i pedagog Joanna K.


Psycholog Justyna W.


Księgowa Beata P.